Wskazówki dla inwestora

20 listopada 2015

Ciepła ściana jednowarstwowa

Dom energooszczędny to dla inwestorów wysoki komfort użytkowy oraz gwarancja niższych rachunków za energię niezbędną do ogrzewania. Wysoki standard energooszczędny można uzyskać dzięki minimalizacji strat ciepła, […]
20 listopada 2015

Otwórz się na budownictwo energooszczędne

W ciągu sześciu lat wszystkie nowo powstające budynki będą musiały być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii, a już teraz szacuje się, że taka budowa tylko […]
20 listopada 2015

Dofinansowanie budowy

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od […]
17 listopada 2015

Dom przyszłości, czyli jaki?

Obowiązujące od ubiegłego roku nowe warunki technicznie wyznaczyły w budownictwie kierunek zmian, które będą stopniowo zachodziły do 2021 roku. Nowoczesne domy mają być przede wszystkim efektywne […]
31 lipca 2015

Wymagania dotyczące oświetlenia pomieszczeń światłem dziennym

Pomieszczenia, które są przeznaczone na pobyt stały lub tymczasowy ludzi, muszą spełniać wymogi dotyczące ilości światła dziennego jakie ma być dostarczane do pomieszczenia. Warunki te reguluje […]