Nasze usługi

 

Jeżeli szukasz sprawdzonego i solidnego wykonawcy Twojego domu to już go znalazłeś. Wykonujemy budynki mieszkalne i biurowe terminowo i...

Realizujemy: hale przemysłowo-magazynowe, budynki biurowe, budynki użyteczności publicznej, hotele, budynki mieszkaniowe.

Obiekty budowlane wykonujemy na podstawie dokumentacji Inwestora lub naszych projektantów. Dbamy o kompleksowość naszych usług oraz elastyczne dostosowanie się do potrzeb Klienta. Pomagamy Klientom w realizacji procesu inwestycyjnego, wpierając ich od momentu uzyskania terenu pod daną inwestycję, przez opracowanie koncepcji, przygotowanie projektu oraz pomoc w uregulowaniu formalności administracyjnych aż po przekazanie wykończonego obiektu "pod klucz". Powierzone zadania wykonujemy rzetelnie, terminowo oraz sprawnie, wspierając się dużym doświadczeniem i wiedzą techniczno-budowlaną naszego zespołu.

 

Jeżeli masz kłopoty z wykonaniem własnego domu a nie jesteś fachowcem - my będziemy strażnikiem Twoich interesów...

Zakres wykonywanych usług: Kierownik budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Profesjonalne odbiory mieszkań, Przeglądy okresowe budynków, Doradztwo techniczne, Sporządzanie inwentaryzacji technicznych, Projekty budynków nowych, projekty adaptacji i modernizacji budynków istniejących

W trakcie trwania budowy kontrolujemy prowadzone prace budowlane na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności prace budowlane ulegające zakryciu lub zanikające. Poszczególne etapy kontroli są ustalane z Państwem już na początku lub w trakcie trwania budowy.


 

Masz wątpliwości co do solidności konstrukcji budynku jak i jego elementów - zdjagnozujemy problem i znajdziemy sposób jego usunięcia...

Wykonujemy ekspertyzy budowlane z zakresu statyki konstrukcji i z zakresu budownictwa ogólnego. Wykonujemy także: - przeglądy okresowe budynków (branża budowlana) - projekty konstrukcji wsporczych, Proponowane rozwiązania zawsze dostosowujemy do konkretnego przypadku i warunków lokalnych. Przy pracy posługujemy się warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami PN-B i PN-EN, oraz szeroko rozumianą sztuką budowlaną. Dla wykonanych opracowań możemy uzyskać pozwolenie na budowę / przebudowę obiektów oraz prowadzić sprawy formalne. Wykonujemy kosztorysy inwestorskie zaprojektowanych rozwiązań. Wszystkie problemy realizacyjne rozwiązujemy na bieżąco on-line lub na zasadzie nadzorów autorskich. Wspieramy Inwestora na każdym etapie procesu budowlanego, proponując rozwiązania ekonomiczne i zoptymalizowane.